Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Artikkel

Søknadsfrister 15. mai og 15. september

SMIL-midlene 2013

Tilskuddsmidlene til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for 2013 er nå fordelt og retningslinjene for prioritering og behandling av søknader er klare.

Verran har i år fått tildelt kr. 250.000 til tiltak som kommer inn under ordningen. Prioriteringene og satsene er de samme som i fjor, men potten for kulturlandskapstiltak er økt med kr. 50.000 som følge av økt tildeling sammenlignet med 2012. For mer informasjon om tiltak det kan være aktuelt å søke tilskudd til, se vedtatte retningslinjer.

Søknadsfristene i 2013 er satt til 15. mai og 15. september. Ved søknad om tilskudd brukes søknadsskjema fastsatt av SLF, dette skal følges av minimum miljøplan trinn 2 med kostnadsoverslag og kart med inntegninger. For de som ønsker bistand med utforming av søknad anbefales det å ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving.

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med landbruksrådgiver Grete Mari Sand på e-post grete.mari.sand@verran.kommune.no eller mobil 98244043.