Du er her: Hjem | Linker | | Artikkel

Verran kommunestyre 27.august 2009:

Søker om utredning av nasjonalpark

Kommunestyret i Verran har sluttet seg til et forslag fra Dåapma kontaktutvalg angående å søke om utredning av en nasjonalpark på Fosen.

Saksframlegg til kommunestyret ligger her.

Prosjektbeskrivelsen finnes her

Kart over mulig område her.