Verran komune er førstelinje for søknader om tilskudd fra spillemidlene- Norsk tipping sitt overskudd. Ansvarlig enhet for kommunal behandling av spillemiddelsøknader er næringsavdelingen.

Følgende lokale søknadsfrister gjelder:

Spillemidler til ordinære idrettsanlegg                    15. oktober

Spillemidler til kulturbygg                                            1. februar

Innen nevnte frister må elektronisk søknad være levert på www.idrettsanlegg.no med alle nødvendige vedlegg.