Du er her: Hjem > Artikkel

Står du i manntallet?

ValglogoHvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved stortingsvalget mandag 14. september 2009. Du kan undersøke om du står i manntallet i Verran kommune når manntallet blir lagt ut fra og med 27. juli til 14. september.

Det samlede manntall for hele kommunen – alle kretsene – legges ut ved:

·         Verran Servicekontor
·         Coop Prix Malm
·         Coop Marked Follafoss
·         Verrastranda Servicemat
 
Dersom du mener at du selv eller noen andre uriktig er blitt innført eller utelatt i manntallet kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet jfr. valglovens § 1 og § 2. Valgstyrets adresse er: Valgstyret i Verran, Liavegen 1, 7790 Malm eller e-post: postkasse@verran.kommune.no
 
I henhold til valgforskriftens § 1 kan det være grunnlag for å oppdatere manntall etter skjæringsdato
30.06.09. Oppgraderingen i manntallet etter 30.06.09 kan derimot kun skje ved:
 
a.       Krav om retting av feil, oppdaget feil eller klage.
b.      Flyttemelding som ikke ble registrert før manntallsutkastet ble skrevet ut, men som er mottatt av folkeregistermyndigheten innen skjæringsdatoen 30.06.09. Vedkommende skal manntallsføres i tilflyttingskommunen og strykes fra manntallet i fraflyttingskommunen. Folkeregistermyndigheten sender melding til begge kommuner.
c.       Søknad om innføring i manntallet fra personer som er bosatt i utlandet. Vedkommende skal manntallsføres i den kommunen hun/han sist var registrert bosatt.
d.      Melding fra folkeregistermyndigheten om utenlandsboende som har flyttet tilbake til Norge. Vedkommende skal føres inn i manntallet i tilflyttingskommunen. Dersom tilflyttingskommunen er en annen kommune enn den vedkommende var registrert som bosatt i på utflyttingstidspunktet, skal melding også sendes tidligere bosettingskommune. Dersom vedkommende allerede er manntallsført i denne kommunen, skal vedkommende strykes fra manntallet i bostedskommunen.
e.      Melding fra folkeregisteret om erverv av norsk statsborgerskap. Dersom statsborgerskap medfører at vedkommende får stemmerett ved valget, skal vedkommende føres inn i manntallet i bostedskommunen.
f.        Melding om dødsfall. Vedkommende skal strykes fra manntallet, med mindre vedkommende allerede har avgitt godkjent forhåndsstemmegivning. Når det gjelder sametingets valgmanntall så er det sametinget som har ansvaret for dette og eventuelle rettinger etter skjæringsdatoen 30.06.09 vil bli utført av sametinget.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport