Du er her: Hjem | Politikk | Valg | Artikkel

Står du i manntallet?

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 14. september 2015. Du kan nå undersøke om du står i manntallet i Verran kommune. Manntallet er lagt ut i perioden 1. august til 14. september i Verran Servicekontor, Malm.

Hvis du har flyttet fra en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2015, står du i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.

Dersom du mener at du selv eller noen andre uriktig er blitt innført eller utelatt i manntallet, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, jfr. valglovens § 2-7. Valgstyrets adresse er: Valgstyret i Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm.

Samemanntallet legges også ut til ettersyn sammen med det ordinære manntallet da dette legges til grunn for sametingsvalget i 2017. Eventuelle krav om rettinger i samemanntallet sendes også til Valgstyret i Verran.