Støttekontakt

to damer går tur sammen
Målet for støttekontakt-tjenesten
Støttekontakt- tjenestens oppgaver er å ta med bruker til de kultur- og fritidsaktiviteter som brukerne selv ønsker å være med på.
 
Tjenesten skal motivere brukerne til å prøve nye aktiviteter og legge til rette for sosialt samvær
 
 
Hvem kan få støttekontakt?
Folk i alle aldersgrupper kan søke om å få støttekontakt. Tjenesten er regulert i lov.
 
 
Søke om støttekontakt?
Søker du om individuell støttekontakt, søker du om en tjeneste i sosialtjenesteloven og kommunen vil fatte et enkeltvedtak. En søknad om støttekontakt må leveres skriftlig.
 
Enhver søknad blir vurdert som aktuell, og alle søkere blir kontaktet for et hjemmebesøk for å kartlegge situasjonen. Saken blir deretter vurdert av tjenesten og det fattes et vedtak om du får støttekontakt eller ikke. Alle vedtak har klagemulighet og Fylkesmannen er klageinstans.
 
 

 

 

Verran kommune trenger flere støttekontakter. Send skriftlig søknad til kommunen hvor du forteller litt om deg selv og dine erfaringer, kvalifikasjoner og fritidsinteresser.
 
Når du har levert søknaden, blir den registrert og vurdert opp mot de behov som bruker har. Hvis det passer med interesser og disponibel tid, innkalles du til intervju og du kobles til et eventuelt jobboppdrag.