Du er her: Hjem > Artikkel

Stormskader- vis forsiktighet!

Det meldes om endel vindfall etter stormen Ivar torsdag kveld. Dette gjelder både over veger, stier mv som er kommunens ansvar, men også i forhold til private eiendommer,  fylkesveger og gangveger. Opprydding er i gang når det gjelder de områdene kommunen har ansvar for.

Befolkningen anmodes om å utvise forsiktighet i forhold til vindfall. Spesielt gjelder dette om kraftlinjer er rammet, men også rene vindfall kan være en potensiell fare når de skal fjernes.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport