Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Kommuneplan 2012 | Artikkel

Stort engasjement rundt befolkningsutvikling

Engasjerte innbyggere, politikere og administrasjon diskuterte kommunens befolkningsutvikling på dialogmøte i Verrabotn 19.04.12. Deltakerne ble utfordret på å komme opp med konkrete tiltak for å stabilisere/øke folketallet, og mange kreative forslag kom fram.

Utfordringer og muligheter

Deltakerne ble utfordret på hvilke utfordringer Verran-samfunnet har for å være attraktiv som bosted. Mange momenter kom fram her, som geografi (langstrakt kommune), ensidig arbeidsplass- tilbud, manglende arbeidsplasser, omdømme og kommunikasjon.

Liste over de utfordringer møtedeltakerne fant, ligger her.

Når utfordringer er kartlagt, er neste steg å se på hvilke muligheter og fortrinn lokalsamfunnet har som som bosted. Her fant møtedeltakerne momenter som geografisk plassering, rimelige hus og tomter, trygt oppvekstmiljø og bredt kulturliv. Fullstendig liste over fortrinn er her.

Tiltak for å stabilisere/øke folketallet

Møtedeltakerne ble utfordret på konkrete tiltak for å stabilisere/øke folketallet.

Tiltak som kom fram var bla en aktiv boligpolitikk, tilrettelegging for større tomter/småbruk/landsby, desentralisert studiesenter, aktivt arbeid opp mot "egne" ungdommer. Liste over tiltak ligger her.