Du er her: Hjem > Artikkel

Stortings- og sametingsvalget 2013- valgresultat i Verran

Ill valg

Stortingsvalget 2013 i Verran ble godkjent av valgstyret den 10.09.13.

Valgresultat stortingsvalget

Valgresultatet for stortingsvalget finner du her:

Valgresultat sametingsvalget

Valgresultat for Sametingsvalget finner du her. (gjelder for kretsen Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Sørsamisk valg og ikke for Verran kommune separat)

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport