Du er her: Hjem > Artikkel

Stortingsvalget og sametingsvalget er mandag 11. september

Ill_valg_100x62

Står du i manntallet?

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortingsvalget 11. september 2017. Hvis du ikke står i sametingets valgmanntall, kan du ikke stemme ved Sametingsvalget. Du kan nå undersøke om du står i manntallet i Verran kommune. Manntallet er lagt ut på Verran Servicekontor, Malm, fram til 11.09.17.

Hvis du har flyttet fra en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2017, står du i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.

Dersom du mener at du selv eller noen andre uriktig er blitt innført eller utelatt i manntallet, kan du kreve at valgstyret eller Sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, jfr. valglovens § 2-7. Valgstyrets adresse er: Valgstyret i Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm.

Forhåndsstemmegivning:

Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre det i hvilken som helst kommune fra 10. august til 8. september. I Verran kommune kan du avgi forhåndsstemme her:

Verran Servicekontor fra mandag til fredag kl 9.00 - 15.00.
Follafoss samfunnshus lørdag 2. september kl 13.00 – 14.00.
Verran helsetun onsdag 6. september kl 11.00 – 13.00.

Husk å ta med legitimasjon og valgkort.

Stemme hjemme:

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi forhåndsstemme og heller ikke stemme på valgdagen, kan du etter søknad avgi stemme der du oppholder deg. Søknaden kan være enten skriftlig eller muntlig. Skriftlig henvendelse må sendes til Verran valgstyre, 7790 Malm. Muntlig henvendelse rettes til sentralbordet i Verran kommune, tlf 93017240. Søknadsfrist er tirsdag 5. september.
Det er ikke nødvendig å ta kontakt med valgstyret dersom du er innlagt på eller bor på Verran helsetun der det avholdes eget forhåndsvalg 6. september.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport