Nytt styrevervregister

KS har lansert en ny utgave av Styrevervregisteret.

Opplysningene innhentes fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene) og Kommuneregisteret.