Du er her: Hjem > Artikkel

Svineinfluensaen følges nøye

Influensa-A-virus
Verran kommune følger utviklingen av svineinfluensa nøye og har iverksatt sitt beredskapsapparat.

Kommunen holder tett kontakt med de nasjonale helsemyndigheter og følger opp de meldinger og råd som gis. Oppdatert informasjon om svineinfluensa med tips til befolkningen, kan leses på Folkehelseinstituttets nettsider; http://www.fhi.no


Folkehelseinstituttet har ingen mistenkte tilfeller av svineinfluensa i Norge, men personer som har vært i berørte områder og opplever influensalignende symptomer, oppfordres altså til å ta kontakt med Legevakta pr telefon,  93417240 (Ikke oppsøke legevakta!)

Smittevernlege i Verran kommune, Anita Carlson, er en av de kommunale tjenesteyterne som holdes oppdatert om sitasjonen fra sentrale myndigheter.

 

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport