Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Skogbruk og utmark | Artikkel

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2012

Illskogbruk  For denne ordningen er det ingen fast søknadsfrist, og søknader behandles fortløpende gjennom året så lenge det er midler igjen i potten.

Kommunale retningslinjer for tilskuddsordningen finnes her.

Søknadsskjemaer finnes hos Statens landbruksforvaltning.

For søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog (MIS-registrerte områder) benyttes skjema SLF-911

Ved søknad om tilskudd til skogkultur eller førstegangstynning benyttes skjema SLF-909

Kontaktperson Verran kommune:     Landbruksrådgiver Grete Mari Sand, tlf. 982 44 043, e-post