Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Landbruk | Artikkel

Søknadsfrist 15. mai og 15. september

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2017

SMIL-midlene for 2017 er nå på plass og retningslinjene for prioritering og behandling av søknader er klare.

Verran har i 2017 fått tildelt kr. 100.000 til tiltak som kommer inn under ordningen. Prioriteringene er stort sett de samme som tidligere år og for mer informasjon om tiltak det kan være aktuelt å søke tilskudd til, se vedtatte Retningslinjer for behandling av tilskudd til SMIL 2017.pdf.

Søknadsfristene i 2017 er satt til 15. mai og 15. september. Ved søknad om tilskudd brukes Søknadsskjema SMIL.pdf fastsatt av Landbruksdirektoratet, dette skal følges av en beskrivelse av tiltaket med kostnadsoverslag og kart med inntegninger.

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med landbruksrådgiver Grete Mari Sand på e-post grete.mari.sand@verran.kommune.no eller mobil 98244043.