Du er her: Hjem > Artikkel

Tilstandsanalyse Malm skole

Avdeling for Bygg og eiendom har bestilt en tilstandsanalyse for deler av bygningsmassen på Malm skole. Analysen skal omfatte barneskoledel, gamle gymsal, sløydsal og kontorfløy.
Malm skole. Foto: Verran kommune
Malm skole. Foto: Verran kommune

De aktuelle delene av Malm skole har stort vedlikeholdsbehov. Før kommunestyret blir inivitert til å fatte beslutning om eventuell opprusting av de aktuelle arealene, anses det riktig å gjennom en tilstandsanalyse skaffe seg oppdatert faktagrunnlag når det gjelder byggenes tekniske tilstand.

Kontaktperson ved spørsmål vedrørende saken er Leder Bygg og Eiendom Yngve Sakshaug.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport