Tjuin

Tjuin. Foto: Steinar Johansen
Tjuin. Foto: Steinar Johansen

Dette er kommunens største industriområde. Området er delvis bebygd med industri hovedsaklig innen bransjene, mekanisk og trebearbeidende virksomhet.

Tjuin består av finknust gråstein fra gruva. Det gir enkel og stabil byggegrunn med stor bæreevne, noe som i sin tur gir lavere byggekostnader enn de fleste sammenlignbare områder. Avstanden til enorme lagerområder inne i gruva er kort, der det er en stabil temperatur på 8 grader C.

 
Beliggenhet
Industriområdet ligger i tilknytning til Malm, innerst i Trondeheimfjorden, ca. 9 km fra rv. 17 ved Hjellbotn. Avstand til Steinkjer er 30 km, Namsos 60 km, Værnes 120 km og Trondheim 150 km..
 
 
Infrastruktur
Industriområdet har god tilgjengelighet fra vei, i tillegg til kai. Det er også lagt industrivann ut på området.
 
 
Dagens bedrifter:
Beitstad Snekkeri AS
Born Designmøbler
Byggmester Sandseter AS
Fosdalen Industrier AS
Fosdalen AS
GK Trøndelag AS
Midt-Norsk Industriservice AS
Solhøi Mekaniske AS
Jekta AS
Verran Maskinstasjon AS
Trio Bruk AS