Du er her: Hjem > Artikkel

Torunn Austheim blir fra og med 1.5.2017 ny rådmann i Verran kommune.

Torunn Austheim (foto: Steinkjer-Avisa v/Øyvind Bones)

Kommunestyret i Verran behandlet, 30.03.2017 sak om ansettelse av ny rådmann i Verran og avtale mellom Verran kommune og Jacob Br. Almlid som regulerer hans fratredelse som rådmann og videre ansettelse og arbeidsoppgaver i Verran kommune. Kommunestyret gjorde enstemmige vedtak i begge saker.

Torunn Austheim er dagens rådmann i Steinkjer kommune. Fra og med 1.5.2017 er hun rådmann i både Steinkjer og Verran med 50 % stillingsandel i hver av kommunene. Austheim vil også bli prosjektleder for sammenslåingsprosessen mellom kommunene og rådmann i nye Steinkjer kommune fra og med 1.1.2020. Jacob Br. Almlid fratrer som rådmann i Verran kommune den 30.04.2017 og går over i ny stilling som spesialrådgiver i Verran kommune fra og med 1.5.2017. Nye arbeidsoppgaver vil være innenfor områdene næringsutvikling og oppfølging av utviklingsprosjektene beskrevet i intensjonsavtalen om kommunesammenslåing mellom Verran og Steinkjer kommuner. Overgangen fra rådmann til ny stilling er regulert i egen avtale mellom Verran kommune som arbeidsgiver og Almlid som arbeidstaker. Almlid vil fungere som assisterende rådmann i Verran med i 50 % stilling med antatt varighet 31.12.2017. Avtalen er frivillig inngått mellom partene og offentlig tilgjengelig.

Verran kommune ønsker Torunn Austheim hjertelig velkommen som ny rådmann i Verran kommune og takker Jacob Br. Almlid for jobben som er utført som rådmann i Verran i nesten 17 år. Verran kommune ser fram til et godt samarbeid med Almlid og Austheim i tiden som kommer.

Anders Lindstrøm, ordfører Verran kommune

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport