Trygde- og omsorgsboliger

trygde- og omsorgsboliger
Søknad
For å søke om trygde- eller omsorgsbolig, må du sende en skriftlig søknad til Verran kommune. Det kan ta opp til 4 uker fra kommunen mottar søknaden din til du får svar.
Søknadsskjema finner du i skjemaportalen.
 
 
Boliger blir tildelt på tildelingsmøter en gang i uken der driftsleder i hjemmesykepleien og sykehjem og kommunelege deltar.
 
 
Kostnader
Se betalingssatser.
 
Du kan søke om bostøtte til å dekke boutgifter.
 
 
 
 

Trygdeboliger

Det finnes trygdeboliger i Malm og Follafoss.
 
Hva er trygdebolig?
En trygdebolig egner seg for personer som er "for frisk" til å bo i omsorgsbolig. Du får en egen leilighet.
 

Omsorgsboliger

Verran kommune omsorgsboliger i Follafoss og i Malm.
 
 
Hva er en omsorgsbolig?
Omsorgsboliger er tilrettelagt for folk som har en funksjonssvikt. Boligene har blant annet større bad og større åpning i dører for plass til rullestol. Man har felles inngang og stue med de andre beboerne, noe som gir et sosialt fellesskap.