Trygghetsalarm

trygghetsalarm
Trygghetsalarm
Målet med trygghetsalarm
At brukere som bor i eget hjem, leilighet eller omsorgsbolig skal føle seg trygge, og at de kan få tak i hjelp når de har behov for det.
 
 
Hva er en trygghetsalarm?
Trygghetsalarm er en varslingstjeneste hvor brukeren i nødsituasjoner kan tilkalle kommunal bistand i form av hjemmesykepleie. Trygghetsalarm installeres i private hjem, leiligheter og omsorgsboliger. Brukeren betjener alarmen via et smykke eller armbånd. Trygghetsalarmen er koblet via Steinkjer Brannstasjon sin alarmsentral. Driften av anlegget er Verran kommune sitt ansvar.
 
 
Hvem kan få trygghetsalarm?
Alle som søker om trygghetsalarm, får det. Man må ha fasttelefon for å kunne innstallere trygghetsalarmen. Du må også levere en husnøkkel til oss innen to uker etter at du har mottatt vedtaket
 
 
Hva koster det å leie trygghetsalarm?
Se betalingssatser.
 
 
Hvordan få trygghetsalarm?
Skriftlig søknad sendes Verran kommune, og vedtak vil foreligge senest 4 uker etter at kommunen mottok søknaden.
 
Hva omfatter tjenesten?
Ansatte fra hjemmetjenesten kommer hjem til deg for å montere alarmen. Trygghetsalarmen kobles opp mot din fasttelefon, og du får et smykke eller et armbånd med alarmknapp. Ved behov for hjelp trykker du på alarmknappen, og du får kontakt og kan snakke med hjemmesykepleien via alarmboksen som er koblet mot din fasttelefon.
 
Skifte av batteri på trygghetsalarmen betales av brukeren selv.
 
Søkere som har ISDN-linje må påberegne montering av digitalboks/adapter for å kunne få installert trygghetsalarm. Det må opplyses om dette i søknaden og installering skjer i samband med montering av alarmen. Denne utgiften må betales av brukeren selv. Kostnad ca. 600,- + moms.
 
Brannvakta foretar en automatisk test av alarmen din 1 gang per. uke.
 
 
Dine plikter
For at hjemmesykepleien skal kunne gi nødvendig helsehjelp, forventes det av deg at du gir nødvendige opplysninger om din situasjon og dine behov.
 
Husnøkkel må leveres hjemmesykepleien innen 2 uker etter at du har mottatt vedtak på trygghetsalarm.
 
Hvis behovet for trygghetsalarm opphører, må alarmen leveres tilbake til hjemmesykepleien så snart som mulig. Ved tilbakelevering ber vi også om at husnøkkel hentes. Dersom denne ikke blir hentet, vil den etter en periode bli makulert.