Du er her: Hjem > Artikkel

Ulstad blir rådmannens faste stedfortreder

Rådmannen i Verran har med virkning fra 22.10.2013 oppnevnt rådgiver Anita Ulstad som rådmannens faste og ordinære stedfortreder. Ulstad inngår fra tidligere i kommunens administrative ledergruppe.

Utnevelsen innebærer ikke vesentlige endringer i arbeidsdeling mellom rådmannen og rådgiver Ulstad, med unntak av at Ulstad i sin funksjon som stedfortreder vil delta permanent sammen med rådmannen i formannskapet, kommunestyret og enkelte andre eksterne og interne møter.

Ytterligere kommentarer kan gis av rådmann Jacob Br. Almlid (911 36475).

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport