Du er her: Hjem > Artikkel

Utlegging til offentlig ettersyn - SalMar

Søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse NT-VN-1 på lokalitet 13958 Follafoss.

Frist for uttalelse: 5.9.17. Sendes Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm.

Brev til Verran kommune 11.7.17 PDF
Avklaring vassuttak - NVE PDF
Brev - Søknad om utvidelse PDF
Søknadsskjema PDF
Vedlegg 3 NIVA rapport LNR 4802 PDF
Vedlegg 4 Produksjonsplan PDF
Vedlegg 5 Strømmåling 2008 PDF
Vedlegg 6 Miljøovervåkning SalMar og MM 2016 PDF
Vedlegg 7 Beredskapsplan SalMar Settefisk avd Follafoss PDF
Vedlegg 8 Kart PDF
Vedlegg 9 Arealplankart PDF

 

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport