Du er her: Hjem | Tjenester | Skatteoppkrever | Personlig skattyter | Artikkel

Utleggstrekk

skatt

Skatteoppkreverne kan nedlegge utleggstrekk i hele landet for skatte- og avgiftskrav som de har innkrevingsansvaret for.

Det kan tas utleggstrekk i følgende ytelser:
- lønn mv. etter dekningsloven § 2-7
- godtgjørelse for arbeid eller oppdrag utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet
 
Utleggstrekket skal gjennomføres ved siden av mulig forskuddstrekk i den utstrekning lønnen overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand. Ved vurderingen legges til grunn det som er tilbake av nettolønnen etter allerede besluttete trekk med bedre prioritet.
 
Trekket fastsettes på grunnlag av skyldnerens samlede inntekt i det tidsrom trekket regnes å ville pågå. Det tas også hensyn til eventuell ektefelles inntekt.
 
Nedlagt utleggstrekk kan påklages til tingretten. Klagen fremsettes for Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor. Ved oversendelse av klagen til tingretten påløper et rettsgebyr på kr 860.