Du er her: Hjem > Artikkel

Utlysning tilskudd

Løyper_100x73

Midler til nærmiljøtiltak og friluftsformål, løypekjøring og forskjønning grendehus mm.

Komite for næring, nærmiljø og bosetting i Verran kommune utlyser midler fordelt på:

1. Nærmiljøtiltak og friluftsformål 2019. Både enkeltpersoner og lag og foreninger kan søke.

2. Løypekjøringsmidler sesongen 2018/2019 (søknadsskjema løypekjøring) (søknadsskjema motorferdsel)

Tilskudd til kjøring av løyper for 2019 kan gis til idrettslag, hytteeierforeninger eller andre ideelle organisasjoner. Med unntak av idrettslag og hjelpekorps må det være søkt om dispensasjon etter motorferdselsloven, nasjonal forskrift § 6, for å kunne motta tilskuddet.

3. Forskjønning - omkring grendehus og anlegg 2019. Både enkeltpersoner og lag og foreninger kan søke.

Skriftlig søknad sendes pr post til Verran kommune, Liaveien 1, 7790 Malm eller pr e-post til postkasse@verran.kommune.no. Merkes 1) Nærmiljøtiltak og friluftsformål 2019, 2) Løypekjøring 2018/2019 eller 3) Tilskudd forskjønning - grendehus og anlegg.

Felles søknadsfrist: 30.4.19

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport