Du er her: Hjem > Artikkel

Utredningsarbeid igangsatt for innføring av elektroniske timelister

TimelisteRådmannen har igangsatt et utredningsarbeid for å vurdere konsekvenser av å innføre elektroniske timelister.

I dag håndteres alle timelister manuelt, og spesielt er dette et omfattende arbeid innen helse, rehabilitering og omsorgsenhetene (HRO) i kommunen.

I tillegg til å vurdere innføring av elektroniske timelister vil utredningen også omfatte innføring av elektronisk turnus- og arbeidsplansprogram. Utredningen skal vurdere effektene en slik innføring vil gi, både innen de ulike driftsenhetene, som eksempelvis HRO, og innen lønns- og personalenheten.

Arbeidet utføres av en utredningsgruppe som ledes av Kjetil Landsem, Controller i HRO. Videre består gruppen av personal- og utviklingsleder Robert Bjørk, sekretær Liv Rita Landsem og IT-konsulent Kenneth Olsen. Tillitsvalgte er også invitert til å delta i arbeidet.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport