Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Vilt og fiske | Artikkel

Utvidet hjortejakt i Verran i 2011- til 23.12.

Hjort  150Fylkesrådet i Nord- Trøndelag har i møte 20.09.2011 fastsatt forskrift angående utvidet jakttid for hjort i Verran kommune i 2011. Jakttiden er gjennom omtalte forskrift utvidet til og med 23.12.2011.

 

 

Etter søknad fra Verran kommune, har fylkesrådet i Nord- Trøndelag den 20.09.2011 fastsatt forskrift om utvidet jakttid for hjort i Verran kommune i 2011.

I henhold til delegert myndighet etter § 3 i forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012 og delegert myndighet i fylkestingssak nr 10/12 vedtas følgende forskrift:

Forskrift om utvidet jakttid for hjort i Verran kommune i Nord-Trøndelag fylke i 2011

Fastsatt av Nord-Trøndelag fylkeskommune den 20.09.2011 med hjemmel i forskrift av 1. februar 2007 nr. 112 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012 § 3 nr. 1.

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er utvidet jakt på hjort i Verran for å imøtekomme særlige bestandsmessige og forvaltningsmessige behov.

§ 2. Utvidet jakttid

Ordinær jakttid for hjort er 10.09. til 15.11. Med denne forskriften utvides jakttiden til 23. desember i 2011. Jakttiden for hjort i Verran blir da som følger: 10.9 til 23.12. Ved vedtak om ny sentral forskrift om jakt og fangsttider i 2012 opphører denne forskriften.

§ 3. Forhold til andre brukere av utmarka

Det er en forutsetning at jakta utøves på en måte som ikke hindrer annen jaktutøvelse og andre former for bruk av utmarka.

§ 4. Ikrafttreden og varighet

Denne forskrift trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2012.

Vedtaket lyder som følger: