Du er her: Hjem | Politikk | Valg

BREVSTEMME – RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING OM KOMMUNESAMMENSLÅING

Dersom du oppholder deg utenfor kommunen og ikke har anledning til stemme på valgdagen 23. mai eller ved forhåndsstemmegivning i perioden 2. – 20. mai d.å., kan du sende inn en brevstemme.

Dette gjør du ved å skrive ut vedlagte stemmesedler og valgkort og følge bruksanvisningen som står her. Det er to avstemninger i Verran:

  1. Ønsker du sammenslåing mellom Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner?
  2. Ønsker du at Verrabotn skilles fra Verran kommune og innlemmes i den nye kommunen for Rissa og Leksvik?

Begge stemmesedlene legges i samme stemmeseddelkonvolutt.

Brevstemme kan sendes i samme periode som forhåndsstemmegivningen (2.-20. mai). Stemmesedler som kommer inn til kommunen etter 23. mai, vil ikke bli med i opptellingen.

Godkjent av valgstyret 11.5.15

Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2015

Valglistene finner du her.

Valglogo_100x62

Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget holdes mandag 14. september 2015. Innleveringsfristen for listeforslag er 31. mars 2015 kl 12.00.

Tidligstemmegivning skjer fra 1. juli – 9. august. Ordinær forhåndsstemmegivning skjer fra 10. august – 11.september.

Flere opplysninger om valg finnes under  http://valg.no/

Valg 2011

Endelig valgresultat for kommunestyrevalget i Verran ferdig!

Nå er alle stemmene talt opp i Verran, og det endelige resultatet med representanter og vararepresentanter foreligger.
Venstre og Senterpartiet går fram, mens Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går tilbake.
Kristelig Folkeparti og Bygdalista i Verran faller ut av kommunestyret.
komfylkevalg_100x75

Godkjente valglister kommunevalget 2011

Valgstyret i Verran har i møte 24.05.2011 behandlet og godkjent valglistene for kommunevalget 2011. Godkjente valglister finner du på linken under samt under menyvalget "Valg 2011" i venstre marg.
komfylkevalg_100x75

Valglister til kommunestyrevalget 2011

Innkomne valglister til kommunestyrevalget 2011 finner du på linken under. Det er mottatt 6 valglister ved fristens utløp: Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre, Kristelig folkeparti og Bygdalista i Verran.
Valgdagen for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 2011 er mandag 12. september 2011.

Verran kommunestyre 2007-2011

Oppdatert liste over kommunestyrets medlemmer ligger her. Denne er justert for innvilga fritak i perioden.

Følgende ble ved kommunevalget 2007 valgt som medlemmer til Verran kommunestyre:

Valglogo

Resultater fra Stortingsvalget 2009

Valgresultatet gjør at de rødgrønne fortsetter og styre landet. I Nord-Trøndelag vinner Arbeiderpartiet og Høyre et mandat hver, mens Venstre og Sosialistisk Venstreparti taper hvert sitt mandat. Følge vedlagte linker for detaljert informasjon.

Verran

Nord-Trøndelag

Landsoversikt