Du er her: Hjem > Artikkel

Oppsummering

Valget 2009

ValglogoHer vil du finne kort informasjon om åpningtider for stemmelokalen og hvordan du kan forhåndsstemme.
Åpningstider på valgtinget
Følgende åpningstider og stemmelokaler er vedtatt i Verran kommune.
 
Malm Krets:
09:00 – 20:00
Stemmelokale, Malm skole, gamle gymsal.
 
Follafoss krets:
09:00 – 19:00
Stemmelokale, Follafoss samfunnshus
 
Verrastranda krets:
10:00 – 18:00
Stemmelokale, Verrastranda samfunnshus
 
Verrabotn/Aursjømyr krets:
13:00 – 18:00
Stemmelokale, Verrabotn samfunnshus
 
Fjellet krets:
13:00 – 18:00
Stemmelokale, Gotvasslia grendehus
 
 
Forhåndsstemmegivning/hjemmestemming
Forhåndsstemmegivning foregår i perioden 10.08.09 – 11.09.09. Verran servicekontor benyttes som stemmested for forhåndsstemmer. Stemmene kan avgis mandag til fredag mellom kl. 09:00 – 15:00.
 
Forhåndsstemme kan i tillegg avgis på Verran servicekontor og Follafoss samfunnshus lørdag 29. august og lørdag 5. august mellom kl. 13:00 – 14:00.
 
Forhåndsvalg på Helsetunet gjennomføres onsdag 9. september mellom kl 12:00 – 15:00.
 
Frist for å søke om stemme hjemme for syke og uføre er 4. september. Valgstyret kan på kort varsel bli nødt til å åpne opp for utvidet hjemmestemming grunnet pandemi (svineinfluensa).
 
 
 
Husk å ta med legitimasjon når stemme skal avgis.
Alle oppfordres til å ta med utsendte valgkort.
For ytterligere informasjon vises det til kommunens hjemmeside: www.verran.kommune.no
 
Godt Valg.
KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport