Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Vann og kloakk
Vannmåler

Avlesning vannmåler

Alle som har vannmåler får tilsendt avlesningskort like før jul. Vannmåler skal avleses per 31.12, og avlesningen sendes kommunen. Verran kommune tilbyr nå innmelding av vannmålerstand direkte her på nettsidene. Tilsendt kort kan også benyttes om du foretrekker det.

Vannkvalitet

Kvalitetsavvik på vatnet i Malm- oppdatering pr 23.05.13

Mangan-nivået i drikkevatnet i Malm er nå på veg nedover jfr de vannprøver som er tatt. Etterhvert som nivåene går ned mot normalnivå, forventes at lukt og smak bedres og blir som vanlig. Vannprøvene har ikke på noe tidspunkt vist helsefarlige verdier av mangan eller andre substanser.

Forskrifter og gebyrregulativer for 2013

Nye forskrifter og gebyrregulativer for kommunale tjenester gyldige fra nyttår finner du under "Gebyrer og betalingssatser" i kolonnen til venstre eller ved å følge linken under.