Du er her: Hjem > Artikkel

Fv. 17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm

Varsel om offentlig ettersyn av planprogram

Synspunkter og innspill sendes Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde, eller til firmapost-midt@vegvesen.no  innen 7. juli 2014.

Spørsmål kan rettes til Asbjørn Moe, tlf. 741 22 676 eller epost asbjorn.moe@vegvesen.no

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport