Du er her: Hjem > Artikkel

Varsling ved viltpåkjørsler

Samtidig som høstmørket kommer sigende ser man dessverre også en økning i antall påkjørsler av vilt langs veiene. Dersom uhellet er ute er det viktig å huske at man i henhold til både vegtrafikkloven og dyrevelferdsloven har plikt til å stanse og hjelpe personer eller dyr som er kommet til skade. Ved påkjørsel av dyr fra husdyrhold eller storvilt vil det å hjelpe i praksis bety å varsle politiet eller dyreeier. «Eier» av hjortevilt er kommunen. De samme pliktene gjelder også dersom man ellers kommer ut for dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst.

 

Når ulykken er ute:

 • Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
 • Ring Politiet og meld fra om påkjørselen
 • Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr
 • Følg aldri etter et skadet dyr selv, det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid

 

Kontakttelefoner:

 • Politiet: 02800

 • Ettersøkspersonell Verran kommune:

  • Hans Tettli          : 977 06 935

  • Stig Løvseth       : 926 17 992

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING .png

DMS

Logo 07417 Bestillingstransport