Du er her: Hjem > Artikkel

Vedtak om lisensjakt på bjørn

Bjørn

Miljødirektoratet har fattet vedtak om en kvote på en bjørn på Fosen for lisensfelling høsten 2018. Fellingsperioden er fra og med 21. august til og med 15. oktober.

Område

Fellingsområdet følger den nordvestre kanten av Trondheimsfjorden opp til Skarnsundbrua og videre på vestkanten av Skarnsundet, nordvestkanten av Beitstadfjorden og Beiststadsundet opp til Hjellosen, deretter vest for RV17 opp til Sjøåsen, og deretter følger det vestkanten av Løgnin og Namsenfjorden. Fellingsområdet omfatter dermed hele Flatanger, Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Leksvik og Verran kommuner, samt deler av Inderøy, Steinkjer, Namdalseid og Namsos kommuner.

 

Vilkår

  • Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra 1 time før soloppgang til 2 timer før solnedgang.
  • Lisensfelling av brunbjørn krever grunneiers tillatelse.
  • Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs, på drevet halsende hund.
  • Binne med unge(r), samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra lisensfellingen.
  • Lisensfelling på brunbjørn etter dette vedtak kan ikke drives som åtejakt. Et åte defineres som animalsk eller vegetabilsk materiale eller annet som er utplassert eller på annen måte tilordnet med hensikt å lokke til seg vilt.
  • Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen og Statens naturoppsyn.
  • Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller Fylkesmannen.

 

Krav til jegeren

Du må være over 18 år og registrert som lisensjeger for å kunne delta under lisensfelling. I tillegg må du betale jegeravgiften for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16.

 

Registreringen skjer i Jegerregisteret for hver enkelt rovviltart og hvert enkelt jaktår. Du må gjenta registreringen ved et nytt jaktår, og dersom du ønsker å jakte på andre rovviltarter enn de du i utgangspunktet har registrert. Registreringen er gratis.

 

For å utøve lisesfelling trenger du grunneiers tillatelse. Utover kravet til registrering som lisensjeger for den aktuelle arten, gjelder regler som for ordinær jakt. Bjørn er definert som storvilt, og du må derfor avlegge skyteprøve for storviltjegere.

 

Dokumentasjon

Kvitteringen fra registreringen som lisensjeger i Jegerregisteret skal være med under felling eller fellingsforsøk, samt dokumentasjon på gyldig skyteprøve.

Du kan lese mer om lisensfelling på Miljødirektoratets rovviltportal.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport