Du er her: Hjem > Artikkel

14. oktober 2009:

Vedtak om midlertidig vern- Dåapma nasjonalpark

Ill nasjonalparkDirektoratet for naturforvaltning har den 14.10.2009 vedtatt midlertidig vern av ca 94 kvadratkilometer i Holden- området i Verran kommune.

Det midlertidige vernet omfatter arealer på følgende gnr/bnr: 25/1, 27/1, 27/2, 28/1,29/1 og 30/1. Vernevedtaket omfatter jfr forskriften ikke eksisterende hytteeiendommer i området som er fradelt med eget gnr/bnr.

Fra verneforskriften siteres:

    "Formålet med den midlertidig verna nasjonalparken er å hindre at et kystnært naturområde med særegne økosystemer og landskap uten tyngre naturinngrep blir utsatt for uheldige inngrep før spørsmålet om varig vern er avklart".  

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag er forvaltningsmyndighet for det midlertidig verna området.

Verran kommune vil anmode om et snarlig møte med forvaltningsmyndigheten for å avklare vernevedtakets konsekvenser for grunneiere, hytteeiere, motorferdsel og annen bruk av området.

Spørsmål i sakens anledning rettes til Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, miljøvernavdelingen.

Dokumenter:  
Vedtaksbrev fra Direktoratet for naturforvaltning PDF
Verneforskrift PDF

Kart over det verna området

PDF

 

 

 

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport