Verrabotn industriområde

Verrabotn. Foto: Steinar Johansen
Verrabotn. Foto: Steinar Johansen

Grunnlaget for dette industriområdet er de enorme forekomstene av grus like i nærheten.   

Beliggenhet
Industriområdet ligger 45 km fra Malm, 14 km fra riksvei 755 ved Meltingen og 40 km fra Rissa.
 
Infrastruktur
Det er dypvannskai på industriområdet.
 
 
Dagens bedrifter:
Norwegian Aggregates AS
Verran Betong AS