Du er her: Hjem > Artikkel

Verran kommune, 2,4 mill i driftsresultat i 2008

kommunevåpenVerran kommunes regnskap for 2008 er gjort opp med et netto driftsresultat på 2,4 mill kr. Dette utgjør 1,3 % av driftsinntektene. Det er avsatt 1,3 mill kr til reservefond, og vel 1 mill kr av egne midler er brukt til investeringer. Det regnskapsmessige resultatet går i balanse.
Kommunen gjennomførte investeringsprosjekter på til sammen 16 mill kroner i 2008. Det største prosjektet var svømmebassenget i Follafoss (10 mill kr) og deretter oppgradering av Stranda oppvekstsenter (2,3 mill kr).

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport