Du er her: Hjem > Artikkel

Verran kommune – digital årsmelding 2018

Telefon solnedgang_100x67

Kommunestyret behandlet årsregnskap og årsmelding for Verran kommune i møtet 29.05.19. Som et ledd i økt digitalisering av offentlig sektor, er det er for 2018 utarbeidet en digital årsmelding for Verran kommune.

 

Årsmelding 2018  finner dere her: https://pub.framsikt.net/2018/verran/mr-201812-årsrapport/

 

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport