Du er her: Hjem > Artikkel

Verran kommunes kulturpris

Frist for innsending av forslag på kandidater til kulturprisen er 1. april 2009.

Stattutter til Verran kommunes kulturpris

 

 1. Kulturprisen er en æresbevisning for å markere den prisbeløntes særskilte arbeid for kulturlivet i kommunen. 

 2. Prisen kan tildeles personer eller lag/organisasjoner som har utført fortjenestefullt kulturelt arbeid i kommunen.

 3. Prisen tildeles med diplom og et beløp på kr 5 000.

 4. Tildeling av kulturprisen avgjøres ved vedtak i formannskapet. Vedtaket skal begrunnes.

 5. Kulturprisen skal normalt deles ut annen hvert år. Formannskapet kan bestemme ikke å dele ut prisen dersom det ikke foreligger forslag på kandidater eller dersom formannskapet ikke finner foreslåtte kandidater verdig til prisen.

 6. Formannskapet skal være ubundet ved valg av foreslåtte kandidater.

 7. Kandidater til prisen nomineres på grunnlag av begrunnede forslag fra enkeltpersoner eller lag/foreninger. Alle nominasjoner er hemmelige og makuleres etter at prisutdelingen er vedtatt.

 8. Det skal ikke knyttes vilkår til hvordan mottakeren vil benytte beløpet knyttet til prisen.

 9. Overrekkelse av prisen foretas av ordføreren i forbindelse med et kulturelt arrangement i kommunen.

 10. Verran kommune sørger for utlysning av frivillighetsprisen og fastsetter frist for forslag på kandidater.

   

 

Vedtatt i Verran kommunestyre 26.06.08 – K-sak 62/08

Fv17

DMS

Logo 07417 Bestillingstransport