Nærings- og tiltaksarbeid i Verran kommune. Utredning og forslag til organisering- 2012

Formannskapet opprettet i sitt møte den 24.01.12 en utredningsgruppe, med formål å se på hvordan man kan innrette næringsarbeidet i kommunen, og foreslå mulige samarbeidsformer mellom næringslivet og kommunen.
Etter at rapporten/ utredningen ble framlagt, vedtok formannskapet å sende utredningen med anbefalinger ut på høring til næringsliv og frivillig sektor, før endelig vedtak fattes i kommunestyret 31.05.12.

Fordelene ved å etablere bedrift i Verran

Billige industritomter og en relavtivt sentral beliggenhet i Nord-Trøndelag, med kort avstand til Steinkjer, Namsos og Værnes, gjør Verran til en attraktiv kommune for etablering av industri. I tillegg arbeider kommunen systematisk med næringsarbeid.

Fra gruve- til industrisamfunn

Tidligere var det gruvedrift som var hovednæringen i Verran. I dag er det industrien som har tatt over.