Du er her: Hjem | Tjenester | | Artikkel

Ung og uten skoleplass eller jobb?

Vi ønsker å komme i kontakt med deg!

Ungdommer i arbeid  Ung Gnist ønsker å komme i kontakt med ungdommer som ikke er i jobb eller utdanning, og som trenger råd og bistand i den sammenheng. Målgruppa for prosjektet er ungdom i alderen 16-24 år.

Hvem kan ta kontakt?

Både ungdommen selv, foreldre og andre omsorgspersoner kan ta kontakt med prosjektet og be om bistand.

Hva vil UngGnist bidra med?

UngGnist vil gi råd og veiledning til den aktuelle ungdommen, bistand til å fullføre videregående utdanning eller på annen måte komme i aktivitet. Noen ganger kan skifte av skole være aktuelt, andre ganger tilrettelegging. Annen aktivitet kan være lærlingplass, praksisplass eller utplassering i arbeidslivet.

Samarbeidspartnere

UngGnist har mange samarbeidspartnere i skoleverk, næringslov og forvaltningen. Det er etablert et nært samarbeid med lokale og regionale bedrifter, videregående skoler, opplæringskontor osv.

Kontaktpersoner

Prosjektmedarb.Ann Kristin Rotmo Tlf. 74732940

Prosjektmedarb. Erlend Arnesen 74732409