Du er her: Hjem > Artikkel

Hva tror du om samfunnsutviklinga i Verran?

Vi ønsker DIN mening!

Som kjent jobbes det med ny kommuneplan (samfunnsdel) for Verran. I dette arbeidet prøver vi ut digital medvirkning fra innbyggerne i tillegg til avholdte folkemøter mv.

 På kommunens facebook- profil legges det nå fortløpende ut spørsmål, enkle meningsmålinger og andre utfordringer. 

Vi oppfordrer alle til å besøke profilen, "like" den og delta i diskusjonene!

Du kan også gi direkte innspill til kommuneplanarbeidet med å bruke skjemaet under:

 

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport