Du er her: Hjem 
Telefon solnedgang_100x67

Verran kommune – digital årsmelding 2018

Kommunestyret behandlet årsregnskap og årsmelding for Verran kommune i møtet 29.05.19. Som et ledd i økt digitalisering av offentlig sektor, er det er for 2018 utarbeidet en digital årsmelding for Verran kommune.

Nye vegnavn på høring i Nye Steinkjer

Innen 2020 må noen av dagens vegnavn i Steinkjer og Verran endres fordi de enten er de samme, eller fordi de har svært like navn. 

Nye gårdsnummer i Verran fra 2020

Fra 1.januar endres alle gårdsnummer i Verran ved at det legges til 700 på dagens gårdsnumre. Det vil si at eksempelvis gårdsnummer 1 fra nyttår er endret til 701. Bruksnumrene forblir uendret.

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport